БлогФахівцям

Повторні групові тренування для поліпшення рухливості після інсульту

Повторні групові тренування
для поліпшення рухливості після інсульту

Опубліковано: 2 червня 2017
автори: English C, Hillier SL, Lynch EA
Основна Група Кокранівських Оглядів: Stroke Group
Питання огляду
Чи кращі повторні групові тренування, ніж звичайна фізіотерапія, для поліпшення ходьби людей після
інсульту?

Актуальність
Після інсульту люди можуть відчувати труднощі при ході. Вони можуть стати повільнішими, долати
тільки короткі відстані і можуть потребувати допомоги. Вони можуть легко втрачати рівновагу і швидше
втомлюватися. Це означає, що вони ходять ще менше і тому їх здатність пересуватися може погіршитися.
Реабілітація може допомогти поліпшити здатність до ходи, але її важко почати, особливо після інсульту.
Повторні групові тренування, а саме робота в групах (а не індивідуально з фізіотерапевтом) і виконання
певних вправ для досягнення значущих завдань, і можуть запропонувати більш доступне рішення.
Характеристика досліджень
Це оновлення початкового огляду 2010 року. Ми розглянули дослідження, в яких порівнювали повтор-
ні групові тренування зі стандартною терапією у людей після інсульту і включили тільки високоякісні
дослідження з низьким ризиком зсуву. Нас цікавили дослідження, в яких порівнювали ці два підходи
і їх вплив на те, як люди ходять, наскільки далеко, швидко і самостійно. Ми також провели пошук до-
сліджень, в яких вивчали ймовірність шкідливих ефектів від повторних групових тренувань в порівнянні
з традиційними підходами. Докази актуальні на січень 2017 року.
ДайДЖест новин

Основні результати
Ми виявили сімнадцять досліджень, що включали 1297 учасників в яких порівнювали групову реабі-
літацію зі стандартним доглядом, або імітацією реабілітації. У більшості клінічних випробувань повідо-
мляли про користь повторних групових занять для поліпшення ходьби. Ми об’єднали результати дослі-
джень і виявили помірні докази того, що повторні групові заняття були більш ефективними в поліпшенні
здатності ходити далі, більш самостійно і швидше, а в деяких випадках, легше і впевненіше зберігати рів-
новагу в порівнянні з іншими видами терапії. Було припущено, що люди можуть частіше падати під час
повторних занять і що вони можуть швидше повернутися додому з реабілітаційного стаціонару, але ці два
аспекти не були підтверджені статистично. Ми також виявили, що позитивні ефекти від повторних гру-
пових занять відчували в рівній мірі люди, які пережили інсульт більше року тому і люди, які пережили
інсульт протягом останнього року. Це означає, що людям може знадобитися більше часу на відновлення
після інсульту, ніж повідомлялося раніше. Необхідно провести додаткові дослідження, щоб переконатися,
що групові тренування ефективні для людей з будь-яким ступенем тяжкості інсульту і що деякі вправи
краще, ніж інші.

Якість доказів
В цілому, якість досліджень була прийнятною, оскільки досить складно тримати всі аспекти під контр-
олем в дослідженнях реабілітації. Однак, ми знизили оцінку якості до рівня “помірне”, визнаючи той факт,
що в деяких клінічних випробуваннях був потенційний ризик зсуву.