БлогФахівцям

Наскільки ефективні розчини для промивання сечового катетера?

Наскільки ефективні розчини
для промивання сечового катетера?

Опубліковано: 6 Березня 2017
автори: Shepherd AJ, Mackay WG, Hagen S
Основна Група Кокрейнівских Оглядів: Incontinence Group
Питання огляду
Нашою метою було оцінити ефективність розчинів для промивання сечових катетерів. Це оновлення
огляду, раніше опублікованого в 2010 році.
Актуальність
З цілої низки причин деякі люди не можуть спорожняти сечовий міхур належним чином, або страж-
дають від нетримання сечі. Сечові катетери, що представляють собою м’які трубки, які вводять в сечо-
вий міхур для відходження сечі в спеціальний мішок, часто використовують, щоб допомогти людям,
що страждають від нетримання. У чоловіків і у жінок використовуються катетери одного типу.
ДайДЖест новин
9
У Великобританії близько 4% людей, які отримують догляд на дому, і близько 9% пацієнтів в будинках
для людей похилого віку (але в деяких місцях і до 40%) живуть з сечовими катетерами, встановленими
на тривалий термін.
Догляд за сечовим катетером може бути складним, і можуть виникнути проблеми, особливо при ви-
користанні його протягом тривалого часу.
При тривалому використанні може статися закупорка катетера. Закупорка може статися у половини
пацієнтів з катетерами, встановленими на тривалий термін, що призводить до болю і стресу. Для запобі-
гання, або усунення закупорки в катетер можуть вводити спеціальні розчини. Цей метод відомий як про-
мивання. Ці проблеми говорять про те, що людям із закупоркою сечового катетера необхідна допомога
медичного персоналу.
Дата пошуку
Докази актуальні на 23 травня 2016 року.
Характеристика досліджень
Ми включили в огляд сім досліджень, в яких була представлена інформація про завершені досліджен-
ня з 349 учасників. Два дослідження в цьому оновленні огляду були новими. Дослідження, опублікова-
ні в період з 1979 по 2014 роки, були проведені в США (3 дослідження), Великобританії (2 дослідження)
і по одному в Канаді та Фінляндії.
У дослідження були включені люди з сечовими катетерами, встановленими на тривалий термін. Людей
у випадковому порядку (рандомизированно) розподіляли в групи, в одній з яких проводили промивання
катетера, а в іншій — ні; і потім порівнювали ефекти. Ми також включили в огляд дослідження, в яких
порівнювали різні розчини для промивання.
У чотирьох дослідженнях повідомляли про можливі негативні наслідки промивання — наприклад, про
наявність крові в промивають розчином, зміни артеріального тиску і спазмах сечового міхура.
Джерела фінансування досліджень
Включені дослідження фінансувалися Novobay Pharmaceuticals Inc (Linsenmeyer 2014  року); Фондом
спадщини Альберти з медичних досліджень і Фондом Канадських медичних сестер (Мур, 2009); Націо-
нальним інститутом старіння, Національними інститутами здоров’я (Мансі, 1989); Дослідницьким фон-
дом спинного мозку паралізованих Ветеранів Америки (Вейтс, 2006). У трьох дослідження про джерела
фінансування не повідомляли.
Основні результати
У дослідженнях не було достатніх якісних наукових доказів, щоб визначити користь від промивання
катетера.
Якість доказів
Всі включені випробування були, в основному, невеликими і мали методологічні недоліки. Серед них —
обмежені відомості про рандомізації учасників в групи, а також про “засліпленні” як учасників, так і до-
слідників в групах. Якість доказів було від низького до дуже низького. Для певної відповіді на питання
огляду необхідні нові клінічні випробування.