БлогФахівцям

Ліки для попередження утворення тромбів після крововиливу в головний мозок

Ліки для попередження утворення тромбів
після крововиливу в головний мозок

Опубліковано: 25 Травня 2017
автори: Perry LA, Berge E, Bowditch J, Forfang E, Rønning OM, Hankey GJ, Villanueva E, Al-Shahi Salman R
Основна Група Кокранівських оглядів: Stroke Group
Питання огляду
Безпека ліків, які використовуються для попередження утворення тромбів (антитромботичне лікуван-
ня), як на ранніх стадіях, так і при тривалому застосуванні у людей, які перенесли крововилив в головний
мозок (внутрішньомозковий крововилив).
Актуальність
Люди з інсультом внаслідок крововиливу в мозок (також відомого як внутрішньомозковий кровови-
лив, ВМК) більш схильні до утворення тромбів в кровоносних судинах через нерухомість (на ранніх ста-
діях) і наявність інших захворювань (в  довгостроковій перспективі). Згустки крові (тромби) в легенях,
ДайДЖест новин
4
головному мозку та інших органах можуть викликати серйозне захворювання або смерть. Ліки, що пере-
шкоджають утворенню тромбів (також відомі як “антитромботичні засоби”), можуть бути корисними
для запобігання формування тромбів у людей з ВМК. Однак, ці ліки також можуть викликати серйозні
ускладнення у вигляді кровотеч.
Характеристика досліджень
В результаті розширеного пошуку, проведеного 8 березня 2017 року, ми виявили два відповідних ран-
домізованих контрольованих випробування (РСІ), які є найбільш об’єктивними випробуваннями щодо
лікування. Ці два випробування включали 121 учасника і в них порівнювали лікування розріджуючи-
ми кров ліками — “антикоагулянтами” (гепарин в одному і еноксапарин в іншому), які вводили шляхом
ін’єкцій під шкіру, з відсутністю лікування антикоагулянтами незабаром після ВМК.
Основні результати
Первинним результатом цього огляду був комбінований ризик декількох клінічно значущих резуль-
татів і подій (таких як ще один внутрішньомозковий крововилив, ішемічний інсульт або смерть від
серцево-судинної причини). Ми не змогли розрахувати цей результат на основі включених досліджень.
Ні в одному РСІ не повідомляли про відновлення самостійності або розумових здібностей у пацієнтів.
В одному РСІ, який включав 46 учасників, повідомляли про смертельні випадки, пов’язаних з короткочас-
ним антитромботичним лікуванням, і в ньому не було виявлено статистично значущого ефекту. Відносно
наслідків лікування, які могли б бути проаналізовані, оцінка ризику була неточною і невизначеною. Тому
потенційні користь і шкода від застосування антитромботичних ліків незабаром після інсульту внаслідок
крововиливу в головний мозок залишаються неясними. Необхідні нові РСІ високої якості, що досліджу-
ють застосування антитромботичного лікування після інсульту внаслідок ВМК.
Якість доказів
Загальна якість доказів була низькою. Це було пов’язано зі способом проведення включених клініч-
них випробувань і представлення результатів, а також з невеликим числом учасників, якого, можливо,
було недостатньо для виявлення відмінностей між групою з антітромботичним лікуванням і групою без
антитромботичного лікування.