БлогФахівцям

Лікування йогою при хронічному неспецифічному болю в попереку

Лікування йогою при хронічному
неспецифічному болю в попереку

Опубліковано: 12 січня 2017
автори: Wieland LS, Skoetz N, Pilkington K, Vempati R, D’Adamo CR, Berman BM
Основна Група Кокранівських Оглядів: Back and Neck Group
Питання огляду
Чи приводить йога до поліпшення функціонального стану спини і зменшення болю у людей з хроніч-
ним неспецифічним болем в попереку?
Актуальність
Біль в попереку є поширеною проблемою здоров’я. У деяких людей вона може тривати протягом трьох
місяців або більше, і тоді її називають “хронічною”. Йогу іноді використовують як засіб для лікування
болю в попереку.
Дата пошуку
Ми провели пошук в медичних базах даних на предмет випробувань, в яких порівнювали йогу з будь-
яким іншим лікуванням або з відсутністю лікування у дорослих (у віці від 18 років і старше). Ми також
включили випробування, в яких порівнювали йогу, як доповнення до інших видів лікування, тільки
з тими іншими видами лікування. Докази актуальні на березень 2016 року.
Характеристика досліджень
Ми включили 12 випробувань з 1080 учасниками. Сім досліджень були проведені в США, три дослі-
дження були проведені в Індії і два дослідження були проведені у Великобританії. У всіх дослідженнях оці-
нювали зміни у функціональному стані спини або болю. У кількох дослідженнях повідомляли про якість
життя або депресії і приблизно тільки в половині досліджень були представлені будь-які дані про шкоду.
Джерела фінансування досліджень
У трьох дослідженнях не повідомляли про джерело фінансування. В одному дослідженні повідомляли
про відсутність будь-якого фінансування; одне дослідження було фінансовано організацією з йоги; і сім
досліджень отримали фінансування від університетів, урядових джерел або кошти благодійності.
ДайДЖест новин
8
Основні результати
У семи дослідженнях порівнювали йогу з відсутністю вправ, які не включали ніякого лікування, з від-
строченим лікуванням йогою або навчанням (наприклад, буклети та лекції). У трьох дослідженнях йогу
порівнювали з вправами для спини, або зі схожою програмою вправ. У двох дослідженнях були три групи
лікування і в них порівнювали йогу, відсутність вправ і вправи для спини. В одному з досліджень, в яких
порівнювали йогу з вправами для спини, порівняли йогу в доповненні до вправ для спини з вправами для
спини окремо.
Відносно йоги в порівнянні з відсутністю вправ була низька достовірність в доказах, що йога, ймовір-
но, була краще (ефективніше) в поліпшенні функціонального стану спини при оцінці через три місяці,
середня достовірність в доказах, що йога, ймовірно, була краще — при оцінці через шість місяців, а та-
кож низька достовірність в доказах, що йога, ймовірно, була трохи краще — при оцінці через 12 місяців.
Достовірність в доказах була від дуже низької до середньої по відношенню до зменшення болю, при оцін-
ці через три, шість і 12 місяців, але ці ефекти були клінічно значущими.
Відносно йоги в порівнянні з вправами для спини була дуже низька достовірність в доказах, що між
йогою і вправами, що не відносяться до йоги, можливо є невеликі відмінності або ці відмінності відсутні
при оцінці поліпшення функціонального стану спини через три і шість місяців, інформації про поліпшен-
ня функціонального стану спини через 12 місяців не було. Була дуже низька достовірність в доказах щодо
зменшення болю при оцінці через сім місяців, інформації про біль через 3 або 12 місяців не було. Відносно
йоги в якості доповнення до вправ для спини, в порівнянні з вправами для спини окремо, була дуже низь-
ка достовірність в доказах з одного дослідження (24 учасники) і не було впевненості, що доповнення йоги
до вправ для спини було краще (ефективніше), ніж вправи для спини окремо, при оцінці функціонального
стану спини або болю через 10 тижнів. Функціональний стан спини і біль після 10 тижнів не оцінювали.
Найбільш поширеним явищем в випробуваннях, належать до шкідливого впливу втручань, було
посилення болю в спині. Була середня достовірність в доказах, що ризик шкоди був вище при йозі, ніж
при відсутності вправ, і низька достовірність, що ризик шкоди був схожим між йогою і вправами для спи-
ни. Вправи йогою не були пов’язані з ризиком серйозних несприятливих подій.
Було мало інформації про поліпшення якості життя, рівня депресії і не було доказів щодо порушення
працездатності.
Достовірність в доказах
Учасники у всіх дослідженнях знали, займалися вони йогою чи ні, і можливо це вплинуло на їх скарги
про зміни у функціональному стані спини, болю, або в інших параметрах. Крім того, деякі досліджен-
ня були дуже невеликими, за деякими порівняннями було мало досліджень, і в цих дослідженнях були
неспівпадіння результатів. Таким чином, ми оцінили достовірність в доказах як “середню (помірну)”.