БлогФахівцям

Лікарська терапія за допомогою фіксованих дозових комбінацій для профілактики серцево-судинних захворювань та інсульту

Лікарська терапія за допомогою фіксованих
дозових комбінацій для профілактики серцево-судинних
захворювань та інсульту

Опубліковано: 6 Березня 2017
автори: Bahiru E, de Cates AN, Farr MRB, Jarvis MC, Palla M, Rees K, Ebrahim S, Huffman MD
Основна Група Кокранівських Оглядів: Heart Group
Питання огляду
Ми розглянули докази ефективності впливу поєднаної лікарської терапії за допомогою комбінованих
препаратів з фіксованими дозами компонентів для профілактики серцевих нападів і інсультів. Ми зна-
йшли 13 досліджень, що включають 9059 учасників.
Актуальність
Ми хотіли з’ясувати, чи дійсно використання комбінованої терапії у вигляді препаратів з фіксованими
дозами лікарських компонентів буде краще або гірше, ніж інші альтернативи, такі як звичайний догляд,
плацебо, або прийом ліків окремо, для профілактики серцевих нападів і інсультів. Цей огляд є оновлен-
ням попереднього огляду, опублікованого в 2014 році.
Характеристика досліджень
Докази актуальні по вересень 2016.
У чотири дослідження були включені особи з серцевим нападом, або інсультом в минулому, або з ви-
соким прогнозованим ризиком схильності до серцевого нападу, і п’ять досліджень мали довгострокове
(12 місяців і більше) спостереження. Основний ризик зсуву був пов’язаний з відсутністю засліплення
учасників і персоналу, який мав безпосереднє відношення до втручання. Більшість учасників досліджен-
ня були чоловіки середнього віку з помірно високим рівнем кров’яного тиску та холестерину. У два дослі-
дження були включені етнічні аборигени, або меншість Маорі, які склали половину учасників досліджен-
ня. Комбінації фіксованих доз варіювали по числу компонентів: від двох до п’яти ліків; всі дослідження
включали, щонайменше, один гіпотензивний і один препарат для зниження рівня холестерину.
Основні результати: Вплив лікарської терапії препаратами, що представляють собою комбінації фіксо-
ваних доз, на смертність від усіх причин і розвиток фатальних і нефатальних інфарктів і інсультів, є неви-
значеним, в першу чергу через низьку числа учасників, які відчувають ці події в цих дослідженнях (менше
5%) і порівняння зі звичайною медичною допомогою (докази низької якості). Лікарська терапія за допо-
могою фіксованих дозових комбінацій призводить до більшої кількості побічних ефектів, ніж в контролі
(32% проти 27%), включаючи плацебо (докази помірної якості). Ця інформація не є дивною, оскільки
аспірин, гіпотензивні препарати і препарати, що знижують рівень холестерину, як відомо, підвищують
ризик розвитку побічних ефектів у порівнянні з плацебо. Терапія фіксованими дозовими комбінаціями
може злегка знизити кров’яний тиск (~ 6 мм рт. ст. ) і рівень холестерину (–0,6 ммоль / л холестерину
ЛПНЩ), але ці ефекти були послідовними або узгодженими (докази помірної якості для рівня кров’яного
тиску і холестерину ЛПНЩ, але низької якості — для загального холестерину). Терапія фіксованими дозо-
вими комбінаціями, вірогідно, покращує прихильність до лікування, щоб запобігти ризику ССЗ (докази
помірної якості).
Якість доказів
Якість доказів у цих дослідженнях в загальному випадку вар’ювало від помірного до низького. Поточні
випробування фіксованих дозових комбінацій, ймовірно, дозволять визначити кінцеві клінічні наслідки
для управління прийняттям рішень.