БлогФахівцям

Кокранівське співтовариство

Упродовж багатьох десятиріч минулого століття у медицині існував значний розрив між науковими
дослідженнями і щоденною лікувальною практикою. Нерідко такі дослідження завершувалися супер-
ечливими, інколи взаємовиключаючими висновками і рекомендаціями. Практичні же лікарі, втративши
надію розібратися в лавині наукових публікацій, надавали медичну допомогу хворим, ґрунтуючись на зна-
ння, які вони отримали у свій час у вузі, курсах по підвищенню кваліфікації (післядипломної освіти),
покладалися на інтуїцію, поради колег чи консультантів.
Вперше у світі ще в 1979 році відомий англійський епідеміолог Арчі Кокран обґрунтував необхідність
використання у практичній медицині лише тих даних, які можуть бути отримані в процесі правильно
організованих і перевірених наукових досліджень. Мрія А. Кокрана, щодо постійного оновлення система-
тичних оглядів по всім медичним втручанням, після його смерті була втілена в життя так званим Кокра-
нівським співтовариством. Це міжнародна неприбуткова незалежна організація, метою діяльності якої
є пошук і узагальнення всіх будь-коли проведених рандомізованих клінічних випробувань. Заснована
вона у Великій Британії, уряд якої виділив кошти для Кокранівського центра, з метою координації зусиль
по створенню і оновленню систематичних оглядів по всім галузям медицини і організації незалежної охо-
рони здоров’я.
В жовтні 1993 року, на першому із ставших щорічними Кокранівському Колоквіумі було офіційно за-
сновано Кокранівське співтовариство. Тепер воно ґрунтується на 8 наступних принципах: дух співпраці,
ентузіазм учасників, відсутність дублювання в роботі, мінімізація упередженості та систематичних по-
милок, постійне оновлення інформації, актуальність оглядів, доступність оглядів, постійне підвищення
якості роботи.
Створення і оновлення систематичних оглядів — головного результату діяльності Кокранівсько-
го співтовариства, — здійснюють міжнародні проблемні групи, до складу яких входять науковці, лікарі,
представники охорони здоров’я, тобто всі, хто зацікавлений отримати надійну, сучасну та актуальну ін-
формацію щодо профілактики, лікування і реабілітації пацієнтів при різних захворюваннях.
Кокранівське товариство — це глобальна незалежна мережа дослідників, професіоналів, пацієнтів,
осіб, які доглядають за ними, і людей, які цікавляться питаннями здоров’я.
Більше 37 000 членів Кокранівської співпраці з 130 країн працюють разом, щоб розробляти достовір-
ну і доступну медичну інформацію, вільну від комерційного спонсорства та інших конфліктів інтересів.
Багато з авторів є світовими лідерами в своїх областях — медицина, політика охорони здоров’я, методо-
логія досліджень, або руху по захисту прав споживачів — а дослідницькі групи розташовані в найбільш
шанованих академічних і медичних установах в світі. Робота цього товариства визнана в якості міжна-
родного золотого стандарту надійної інформації.