БлогФахівцям

Які види ліків, що розріджують кров (антикоагулянтів), є кращими для запобігання утворенню тромбів у людей незабаром після інсульту?

Які види ліків, що розріджують кров (антикоагулянтів),
є кращими для запобігання утворенню тромбів
у людей незабаром після інсульту?

Опубліковано: 4 Квітня 2017
автори: Sandercock PAG, Leong TS
Основна Група Кокранівских Оглядів: Stroke Group
Питання огляду
Метою цього огляду було з’ясувати, який вид ліків для розрідження крові найкраще підходить для
запобігання утворенню тромбів у людей, які нещодавно перенесли інсульт внаслідок закупорки артерії
головного мозку.
Актуальність
Інсульт — це поширене і інвалідизуюче захворювання. Раптова закупорка артерії в головному мозку,
часто викликана згустком крові (тромбом), є причиною найбільш поширеного типу інсульту. Цей тип
називається ішемічним інсультом. Антикоагулянти (препарати, що розріджують кров) широко засто-
совуються для лікування людей з інсультом. Оскільки інсульт є невідкладним медичним станом, і ліки,
що вводяться в екстреній ситуації, повинні швидко потрапляти в кровотік, їх вводять шляхом ін’єкції.
Ін’єкційно вводяться антикоагулянти, які були досліджені при інсульті, представляли собою нефракці-
онований гепарин (НФГ), низькомолекулярні гепарини (НМГ) і гепариноїди. Ці препарати можуть до-
ДайДЖест новин
5
помогти очистити закупорені артерії, запобігти повторній закупорці і усунути утворення тромбів у ве-
нах на ногах (тромбоз глибоких вен, ТГВ) після ішемічного інсульту і, таким чином, можуть попередити
фатальні або інвалідизуючі ускладнення інсульту і поліпшити шанс на одужання. Однак, вони можуть
викликати небезпечні ускладнення у вигляді кровотеч, які можуть звести нанівець будь-яку користь.
Дати пошуку
Пошук був оновлений в лютому 2017 року.
Характеристика досліджень
Ми вивчали рандомізовані контрольовані клінічні випробування на людях з симптомами раннього пе-
ріоду інсульту, в яких порівнювали НМГ, або гепариноїди з НФГ.
Основні результати
Ми знайшли дев’ять клінічних випробувань за участю 3 137 осіб. В цілому, клінічні випробування
мали помірний ризик зсуву (це означає, що результати, швидше за все, будуть менш надійними). Ніякі
нові клінічні випробування не були включені в цей оновлений огляд. Ні в одному з досліджень не було
достовірної інформації про інвалідність, або одужання після інсульту. У порівнянні з НФГ не було доказів
впливу НМГ або гепариноїди на смерть від усіх причин протягом усього періоду лікування (якість доказів
була низькою). Хоча НМГ, або гепариноїди були пов’язані зі значно меншою частотою утворення тром-
бів у венах на ногах (ТГВ), ніж НФГ, число основних подій, таких як утворення тромбу в артерії легенів
(емболія легеневої артерії) і кровотеча в порожнині черепа (внутрішньочерепний крововилив), було
занадто мало, щоб з’ясувати, чи ризик переважував користь. Для людей з ішемічним інсультом, яким
потрібне невідкладне лікування антикоагулянтами, клінічні дослідження не містили достовірних доказів
про співвідношення ризику і користі за кожним видом гепарину. Необхідні додаткові великомасштабні
дослідження для усунення цієї невизначеності.
Якість доказів
В цілому, ризик зсуву у включених дослідженнях був помірним. Використовуючи критерії GRADE,
ми виявили, що загальна якість доказів була низькою.