БлогФахівцям

Курдибаха О. ДІАГНОСТИКА КОГНІТИВНОЇ СФЕРИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ, ЩО ПЕРЕНЕСЛИ ІНСУЛЬТ

Курдибаха Оксана Миколаївна

Психолог Міського центру нейрореабілітації, кандидат психологічних наук

ДІАГНОСТИКА КОГНІТИВНОЇ СФЕРИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ, ЩО ПЕРЕНЕСЛИ ІНСУЛЬТ

 

В світі щороку реєструється понад 15 млн. інсультів, і майже половина спостерігається у віці молодше 70–75 років. В середньому, 60% хворих, що перенесли інсульт, мають стійкі неврологічні порушення, які перешкоджають їх повсякденній життєдіяльності. Так, інсульти часто призводять до порушень рухів та здатності до пересування, високого ризику падінь та переломів, зорових та мовних розладів, дисфункції тазових органів, порушень ковтання та аліментарної недостатності, емоційних (депресія, стрес, астенія) та когнітивних (до ступеня деменції) розладів.

Когнітивні функції мозку – це здатність розуміти, пізнавати, вивчати, усвідомлювати, сприймати і переробляти (запам’ятовувати, передавати, використовувати) зовнішню інформацію. Це функція центральної нервової системи  – вища нервова діяльність, без якої втрачається особистість людини. Часто після перенесеного інсульту в людей виникають порушення в пам’яті, увазі, сприйнятті, мисленні та мові. Все це призводить до зниження активності, швидкої втомлюваності, небажанні виконувати реабілітаційні заходи. Труднощі зосередження заважають повному розумінню і точності виконання інструкцій фахівців, порушення пам’яті ускладнюють оптико-просторову орієнтацію, заважають у виконанні завдань мультидисциплінарної бригади, порушення вербального мислення при афазії уповільнює темпи відновлення мови, що відбивається на інших сферах діяльності. Пригнічений настрій, невіра у відновленні або, навпаки, нерозуміння свого стану і недооцінка ступеня порушень, заважають повному включенню у відновний процес, а це є однією із умов успішної реабілітації.

Для відновлення когнітивних функцій використовується нейропсихологічна реабілітація, яка базується на відновленні порушених психічних функцій та подоланні змін особистості хворих, негативних реакцій, відновленні активних форм вербальної та невербальної поведінки, створенні потрібних мотивів поведінки та складається з трьох етапів:

На першому етапі проводиться всебічна діагностика функцій пам’яті, уваги, мислення та емоційної сфери, щоб виявити, якою мірою вони порушені та потребують відновлення, а які компоненти будуть компенсувати у відновленні пацієнта. На другому етапі складається індивідуальна програма реабілітації, з допомогою якої відбуваються когнітивні тренування та покращення емоційного стану пацієнта. Проводяться вправи для покращення пам’яті, уваги, сприйняття та мислення. Використовуються релаксаційні техніки, музикотерапія, арт-терапія для відновлення емоційного фону особистості. Залучення родичів пацієнтів до системи реабілітаційних заходів. Головною умовою яких є, систематичність. На третьому етапі відбувається повторна діагностика для визначення динаміки покращення когнітивних функцій та емоційного фону пацієнта. Надаються рекомендації пацієнту та родичам, щодо продовження реабілітаційних заходів в домашніх умовах.