БлогФахівцям

Бета-блокатори при гіпертонії

Бета-блокатори при гіпертонії

Опубліковано: 20 Січня 2017
автори: Wiysonge CS, Bradley HA, Volmink J, Mayosi BM, Opie LH
Основна Група Кокрейновскіх Оглядів: Hypertension Group
Яка мета цього огляду?
Метою цього огляду було оцінити, чи зменшують бета-блокатори число смертей, інсультів і серцевих
нападів, пов’язаних з високим артеріальним тиском у дорослих. Ми зібрали і проаналізували всі відповід-
ні дослідження, щоб відповісти на це питання, і знайшли 13 відповідних досліджень.
Чи є бета-блокатори такими ж ефективними, як і інші ліки, при їх використанні для лікування дорос-
лих з високим артеріальним тиском?
Бета-блокатори не були такими ж ефективними, як інші класи ліків, наприклад, діуретики, блокато-
ри кальцієвих каналів і інгібітори ренінангіотензинової системи, в запобіганні числа смертей, інсультів
і серцевих нападів. Більшість з цих результатів отримані по одному бета-блокатору під назвою атенолол.
Однак, бета-блокатори є — різнорідна група ліків з різними властивостями, і нам необхідне більше якісне
проведення досліджень в цій області.
Що було вивчено в цьому огляді?
Мільйони людей з підвищеним артеріальним тиском страждають від інсультів, серцевих нападів
та інших захворювань, і багато хто з них помирають. Ця ситуація може бути відвернена при відповідному
лікуванні. Дослідники вивчили різні ліки для лікування високого артеріального тиску.
ДайДЖест новин
6
Які головні результати цього огляду?
Ми знайшли 13 досліджень, проведених в країнах з високим рівнем доходу, в основному в Західній
Європі і Північній Америці. У цих дослідженнях було проведено порівняння між людьми, які отримували
бета-блокатори і які приймали інші ліки або не отримували ніякого лікування. Дослідження показали на-
ступне:
Бета-блокатори, можливо, мають незначний вплив, або взагалі не впливають на число смертей серед
людей, які отримують лікування у зв’язку з високим артеріальним тиском. Цей ефект, як видається, ана-
логічний ефекту діуретиків та інгібіторів ренін-ангіотензинової системи. Але бета-блокатори, ймовірно,
не такі ефективні в профілактиці смертей від високого артеріального тиску, як блокатори кальцієвих ка-
налів.
Бета-блокатори можуть с число інсультів, ефект, як видається, аналогічний ефекту діуретиків. Однак,
бета-блокатори можуть бути не такі хороші в профілактиці інсультів, як інгібітори ренінангіотензинової
системи, або блокатори кальцієвих каналів.
Бета-блокатори можуть чинити незначний вплив, або взагалі не впливати на число серцевих нападів
у людей з високим артеріальним тиском. Докази дозволяють припустити, що цей ефект може не відріз-
нятися від ефектів діуретиків, інгібіторів ренін-ангіотензинової системи і блокаторів кальцієвих каналів.
Однак, по відношенню до людей у віці 65 років і старше, докази дозволяють припустити, що бета-блока-
тори, можливо, не так ефективні, як діуретики, в скороченні частоти серцевих нападів.
Люди, які приймають бета-блокатори, більш ймовірно будуть мати побічні ефекти і припинять ліку-
вання, в порівнянні з людьми, які приймають інгібітори ренінангіотензинової системи, але, можливо,
відмінності в побічних ефектах між бета-блокаторами, діуретиками і блокаторами кальцієвих каналів
незначні або відсутні.
Наскільки цей огляд актуальний?
Автори огляду провели пошук досліджень, опублікованих по червень 2016 року.