МАРІАННА
БРОВЧЕНКО

Президент Громадської організації «АСОЦІАЦІЯ НЕЙРОРЕАБІЛІТАЦІЇ», завідуюча міським центром нейрореабілітації КМКЛ № 18, лікар-невролог вищої категорії, кандидат медичних наук, PH.D

Дорогі Друзі!

Реабілітація та лікування пацієнтів з ураженнями нервової системи стали достатньо спеціалізованими для того, щоб забезпечити створення окремої медичної спільноти, діяльність якої буде спрямована на поглиблення клінічної допомоги та впровадження сучасних підходів в нейрореабілітації. Розвиток ефективної системи заходів, спрямованих на попередження інвалідності і відновлення соціального статусу наших пацієнтів, є не лише гуманним, але і економічно виправданим завданням. Велика кількість людей потребує нашої допомоги. Я впевнена, що об’єднання зусиль фахівців багатьох спеціальностей допоможе створити найсприятливіші умови для розвитку системи нейрореабілітації в нашій країні. Організація забезпечить максимально сприятливі умови для комунікації фахівців різних напрямків, що працюють в сфері нейрореабілітації. Її місія просувати розвиток і підвищувати якість реабілітаційних послуг, щоб стимулювати співпрацю між лікарями різних спеціальностей, фізичними терапевтами, ерготерапевтами, логотерапевтами, психологами, медичними сестрами, соціальними працівниками та багатьма іншими фахівцями, що мають інтерес до цієї роботи.

Багатопрофільність Асоціації забезпечить дотримання мультидисциплінарного підходу до надання реабілітаційних послуг пацієнтам, які потребують нейрореабілітації. Відкритість та професіоналізм, взаємоповага та розвиток сприятимуть медичному та соціальному добробуту людей. Такий підхід допоможе поширити знання і досвід серед професіоналів та широкої громадськості.

Успіху та Миру всім нам!

ТЕТЬЯНА
ЖИЛІНА

Віце-президент Громадської організації «АСОЦІАЦІЯ НЕЙРОРЕАБІЛІТАЦІЇ», керівник служби фізичної реабілітації міського центру нейрореабілітації КМКЛ № 18

Шановні колеги!

Незважаючи на складний період в житті нашої країни, ми з Вами стаємо свідками, і що найголовніше, активними учасниками радикальних перетворень у сфері практичної охорони здоров’я. Ключову позицію у цих перетвореннях покликана зіграти реабілітація: психологічна та фізична.

Впевнена, Ви погодитесь, що обов’язковою і важливішою складовою нейрореабілітаційного процесу є реабілітація фізична. Саме тому що, це не тільки можливість запобігти ускладненням та прискорити процес максимально можливого відновлення, але і у випадках інвалідизаціїї, допомогти хворому опанувати навички самообслуговування, реінтегруватися до звичного способу життя, стати соціально незалежним і, навіть, повернутися до професійної діяльності, або фахово перекваліфікуватися.

За останні десятиріччя фізичну реабілітацію під назвою служба ЛФК в країні було майже зруйновано. Обмаль фінансування. Нестача україномовної спеціалізованої фахової літератури…

Однак, в умовах сьогоденних реалій необхідно говорити не стільки про труднощі, які є в роботі фахівців з нейрореабілітації, скільки про те, як їх подолати. Саме тому, робота створеної Громадської організації «АСОЦІАЦІЯ НЕЙРОРЕАБІЛІТАЦІЇ», базуючись на нашому спільному досвіді, спрямована у майбутнє. Обмін думками та ідеями, доповідями про новітні технології і методи реабілітації, проведення майстер-класів на площадках Асоціації, стане потужним стимулом до подальшого розвитку нейрореабілітації, що, в підсумку, призведе до покращення допомоги такій складній групі пацієнтів, як неврологічні хворі.

Бажаю здоров’я, успішної роботи!