Хто ми?

МЕТА, ЦІЛІ ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
“АСОЦІАЦІЯ НЕЙРОРЕАБІЛІТАЦІЇ”

Громадська організація «Асоціація нейрореабілітації» є добровільним громадським об’єднанням, яке здійснює свою діяльність зі статусом юридичної особи – непідприємницького товариства, основною метою якого не є одержання прибутку. У своїй діяльності Організація керується Конституцією України, Законом України «Про громадські об’єднання», іншими нормативно-правовими актами, та іншими документами, які затверджені відповідно з чинним законодавством України. Організація створюється на невизначений строк і може користуватися всіма правами, наданими громадським організаціям чинним законодавством України.

Основною метою діяльності Організації є об’єднання різних фахівців, що працюють в галузі реабілітації для:

  • забезпечення їм сприятливих соціальних, економічних та професійних умов;
  • підготовки професійних кадрів;
  • постійного підвищення кваліфікації працівників;
  • інтеграції системи медичного обслуговування України до сучасних світових стандартів.

Об’єднання фахівців у цій сфері, має на меті підвищення ролі та авторитету працівників в країні і за її межами, захисту прав, свобод та законних інтересів членів Асоціації, розвитку охорони здоров’я та забезпечення високого рівня медичних послуг і здоров’я нації. Багатопрофільність Організації надасть можливість забезпечити дотримання мультидисциплінарного підходу до надання реабілітаційних послуг пацієнтам, що потребують нейрореабілітації.

Наш СТАТУТ